top of page
  • Tahir Tuğser Tırpan

Şirket Personeline Yapılan Taşınma Giderleri Ödemelerinin Vergilendirilmesi


Soru:

Şirket personelinin başka bir şehire devamlı olarak ve yerleşme amacı ile gönderilmesi halinde şirket tarafından ödenen taşınma bedeli vergiye tabi midir?

Cevap:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinin 1. fıkrasında Harcırah Kanunu’na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemelerin gelir vergisinden istisna edildiği hüküm altına alınmıştır.

Harcırah Kanunu’na tabi kurumlar ise yine 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 1. maddesinde “Hususi kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller” olarak açıklanmış, aynı maddenin “c” bendinde ise söz konusu hususi kanunlarla kurulmuş bankaların, sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseleri de kapsama dahil tutmuştur.

Yine, aynı maddenin 2. fıkrasında ise Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından hizmet erbabına verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Aynı kanunun 61. maddesinde ise ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olduğu belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar kapsamında söz konusu şirketin hususi kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller statüsünde bulunmadığı veya hususi kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller tarafından sermayesinin yarısından fazlasına iştirak edilmediği durumlarda Gelir Vergisi Kanunu'nun 24/1. maddesine giremeyeceği açıktır.

Bu durumda, söz konusu personele yapılacak olan yer değiştirme (taşınma) ödemesi, Harcırah Kanunu kapsamında değerlendirilemeyecek ve söz konusu gelir vergisi istisnasına konu edilemeyecektir. Personele ödenen tutar Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesi çerçevesinde personele sağlanan menfaat olarak değerlendirilecek ve ücret olarak vergilendirilecektir. Öte yandan ödenecek bu tutarın, gelir vergisine konu edildikten sonra ücret gideri olarak giderleştirilebileceği tabiidir.


1.012 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Gider Pusulaları

Gider Pusulaları

Comments


bottom of page