top of page

Hizmetler

Vergi İşlemleri

 • Vergi Danışmanlığı

 • Vergi Denetimi

 • Vergi İadeleri

 • Vergi İndirimleri

 • Düzeltme Talepleri

 

Dış Denetim

 • Şirket Bünyesine İlişkin Denetim ve Danışmanlık

 • Türkiye Muhasebe Standartları-Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS) Kapsamında Denetim ve Danışmanlık

 • Uluslararası Muhasebe Standartları-Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS-UFRS) Kapsamında Denetim ve Danışmanlık 

 

Muhasebe Hizmetleri

 • Defter Tutma

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Bildirimleri

 • Kurumlar Vergisi Bildirimleri

 • Diğer Beyannameler Bildirimleri (KDV, Muhtasar, BSMV, SGK Bildirimleri vs.) 

 

Şirket Kuruluş İşlemleri

 

Ticaret Sicilindeki Değişiklik İşlemleri

 • Adres Değişikliği

 • Hisse Devirleri

 • Ana Sözleşme Değişiklikleri

 • Sermaye Artırımı

 • Birleşme

 • Genel Kurul İşlemleri

 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporu

 • Özsermaye Tespit Raporu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page