top of page
  • Tahir Tuğser Tırpan

Yabancı Personele Yapılan Ödemelerde Kullanılacak Yabancı Para Kuru


Soru:

Kurumlarda bordrolu olarak istihdam edilen yabancı personelin ücretlerini kurumun hali hazırda var olan yabancı paralı hesaplarından dövizli olarak almarı durumunda, ilgili ödemelerin muhasebeleştirilmesi esnasında söz konusu yabancı para hangi kurkur ile değerlenmelidir?

Cevap:

Vergi Usul Kanunu’nun Yabancı Paralar ile ilgili değerleme hükümlerinin yer aldığı 280. maddesinde yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği belirtilmiştir. Yabancı paranın borsada rayici olmaması durumunda ise değerlemede uygulanacak kurun Maliye Bakanlığı’nca tespit olunacağı hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu madde hükmüne istinaden Bakanlık tarafından dönem sonunda yayımlanan tebliğlerde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun uygulandığı görülmektedir.

Ayrıca, Maliye Bakanlığı'nca belirleme yapılmaması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz alış kurlarının esas alınması gerektiği konusu 130 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde açıklanmıştır.

Dolayısıyla, Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesine göre, yabancı para cinsinde yapılan işlemlere ait kur değerlemelerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılması gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın istisnası ise kasada nakit olarak bulunan yabancı paraların değerleme sırasında efektif olarak kabul edilmesi ve dolayısıyla değerlemede efektif kurların dikkate alınmasıdır.


9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

İngiltere'de Mukim Bir Şirketin Türkiye'de Eğitim Vermesi

Birleşik Krallık ile Türkiye arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 14’üncü maddesinde Serbest Meslek Faaliyetleri tanımlanmıştır. Buna göre; Bir Akit Devlet teşebbüsünün serbest

Comments


bottom of page