top of page
  • Yazarın fotoğrafıTahir Tuğser Tırpan

Sipariş Formlarının Damga Vergisi

2344 sayılı Kanunla (2) sayılı tablonun IV - Ticarî ve medenî işlerle ilgili kâğıtlar bölümünün 9. bendindeki "Akdi mutazammın siparişi kabul mektupları ile mukavele yerine kaim mektuplar"la ilgili istisna kaldırılmış ve söz konusu kâğıtlar damga vergisine tabi tutulmuştur.


Damga Vergisi Kanununun 2. maddesine göre, vergiye tabi bir kâğıt olan sözleşmenin yerini alan veya sözleşme niteliğinde olan akti mutazammın siparişi kabul mektupları veya mukavele yerine kaim mektuplar, sözleşmeler gibi damga vergisine tabidir. Ancak, taraflardan birini yaptığı teklifi diğer tarafın kabulünü siparişi kabul mektubu veya başka bir mektup ile bildirmesi bu mektupların damga vergisine tabi tutulması için yeterli değildir. Gerek siparişi kabul mektubunun ve gerekse teklife cevap teşkil eden mektubun sözleşme olarak vergiye tabi tutulabilmesi için, aktin tamamlanması için gerekli şartları taşıması zorunludur. Düzenlenen mektup veya siparişi kabul mektubu tarafların ileride bir mukavelename düzenleme şartına bağlanmışsa bu mektupların mukavelename mahiyetinde veya mukavelename yerine kaim bir mektup olarak kabulü ile damga vergisine tabi tutulması mümkün değildir.


Örneğin, bir alıcının kendisine teklif edilen fiyat ve miktarı uygun bulması sonucunda, yapılan teklifi yazılı olarak kabul ettiğini bir mektup ile satıcıya bildirirse, bu kâğıt ihtiva ettiği (100 birim mal x 500 TL) = 50.000 TL üzerinden düzenleme anında damga vergisi ödenmesi gerekli olacaktır. Dolayısıyla, sipariş formlarının yukarıda belirtilen nitelikte olması durumunda sözleşmelerin tabi olduğu oranda damga vergisi ödenmesi gerekli olacaktır.

66 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page