top of page
  • Yazarın fotoğrafıTahir Tuğser Tırpan

Numunelerin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu ve Muhasebeleştirilmesi

Numune Olarak Verilen Malların Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı


Şirketlerin satışlarını artırmak amacıyla müşterilerine numune olarak verdiği malların bedelini, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan pazarlama harcaması olarak Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/1 maddesi kapsamında indirim konusu yapması mümkündür.


Numune Olarak Verilen Malların Muhasebe Kaydı


Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri hesabına borç ve karşılığında ilgili stok hesabına alacak kaydı yapılır.


Numune Olarak Verilen Malların KDV'si


50 Seri numaralı KDV Genel Tebliği'nde belirtildiği üzere, ticari teamüllere uygun miktarda ve ayrıca bir satışa konu olmayacak şekilde verilip “numunedir, parayla satılmaz, vb” ibareler taşıması şartıyla tanıtım amaçlı yapılan numune teslimleri için KDV hesaplanmayacaktır.

26 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Gider Pusulaları

Gider Pusulaları

Sorumlu Sıfatıyla Hesaplanan KDV

Soru: Sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapılması gerektiren alımlarda, faturayı kesen yurt dışı firmanın fatura matrahına, bulunduğu ülkenin yasal mevzuatı gereğince uyguladığı KDV oranı, bizim yasal m

Comments


bottom of page