top of page
  • Yazarın fotoğrafıTahir Tuğser Tırpan

İngiltere'de Mukim Bir Şirketin Türkiye'de Eğitim Vermesi

Birleşik Krallık ile Türkiye arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 14’üncü maddesinde Serbest Meslek Faaliyetleri tanımlanmıştır.

Buna göre; Bir Akit Devlet teşebbüsünün serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikdeki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, eğer bu faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer:


a) Teşebbüs, bu faaliyetleri icra etmek üzere bu diğer Devlette bir işyerine sahip olursa veya

b) Faaliyetlerin icra edildiği süre veya süreler, herhangi bir kesintisiz 12 aylık dönemde toplam 183 günü aşarsa,


söz konusu gelir, aynı zamanda bu diğer Akit Devlette de vergilendirilebilecektir.


Serbest meslekten anlamamız gereken ise özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, artistik, eğitici ve öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra, doktorların, avukatların, mühendislerin, mimarların, dişçilerin, muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini ve özel mesleki bilgi ve maharet gerektiren diğer faaliyetlerdir.


Eğitim işi bir serbest meslek faaliyeti olarak tanımlandığından dolayı İngiltere mukimi şirket bu kapsamda gelir elde edecektir. Ancak, verilecek olan eğitim 12 aylık bir dönem içinde 183 günden fazla olmaması durumunda herhangi bir stopaj da olmayacak ancak her halükarda sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması gerekecektir.

11 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Gider Pusulaları

Gider Pusulaları

Sorumlu Sıfatıyla Hesaplanan KDV

Soru: Sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapılması gerektiren alımlarda, faturayı kesen yurt dışı firmanın fatura matrahına, bulunduğu ülkenin yasal mevzuatı gereğince uyguladığı KDV oranı, bizim yasal m

bottom of page