top of page
  • Tahir Tuğser Tırpan

Sorumlu Sıfatıyla Hesaplanan KDV


Soru: Sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapılması gerektiren alımlarda, faturayı kesen yurt dışı firmanın fatura matrahına, bulunduğu ülkenin yasal mevzuatı gereğince uyguladığı KDV oranı, bizim yasal mevzuat gereği yapmamız gereken KDV tevkifat oranını etkiler mi?

Cevap: Sadece gelir üzerinden alınan vergileri konu edinen çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları ile kurumlar vergisi kanunumuzda yurtdışında ödenen gelir/kurumlar vergileri mahsubuna ilişkin düzenlemeler mevcut bulunmaktadır. Ancak aynı durum maalesef KDV açısından geçerli değildir. Dolayısıyla, KDV tevkifatı yapılması gerektiren alımlarda, faturayı kesen yurt dışı firmanın fatura matrahına, bulunduğu ülkenin yasal mevzuatı gereğince uyguladığı KDV oranı, bizim yasal mevzuat gereği yapmamız gereken KDV tevkifat oranını etkilemeyecektir. Zira böyle bir düzenleme mevcut KDV Kanunumuzda bulunmamaktadır. Genel hatları itibariyle yurtdışından alınan hizmet faturalarına ilişkin düzenleme yukarıda belirtildiği gibi olmakla birlikte Türkiye’de faydalanma ifadesi idarece bazen geniş yorumlanmakta olduğundan tereddütte kalınan hususlarda bizimle irtibata geçerek konuyu hem KDV hem de KVK açısından değerlendirebiliriz.

32 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yurt Dışı Alımlarda KDV Tevkifatı

Soru: Yurt dışından yapılan alımlarda KDV tevkifatı yapma zorunluluğunun kriterleri nelerdir? Yapılan seyahat giderleri, eğitim giderleri, mal alımları vb. gibi alımlarda hangi durumlara dikkat edilme

bottom of page