top of page
  • Tahir Tuğser Tırpan

Dışarıdan Fayda Sağlayan Kişiye Yapılan Sağlık Sigortasının Giderleştirilmesi


Soru: Serbest meslek kapsamında dışarıdan fayda sağlayan kişi adına yaptırılan sağlık sigortasına ait primler promosyon gideri kapsamında mı yoksa kanunen kabul edilmeyen gider olarak mı dikkate alınmalıdır?

Cevap: Gelir Vergisi Kanunu’nun 67’nci maddesinde serbest meslek kazancının bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan tutar olacağı belirtilmiştir. Yine aynı maddede, müşteri veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayın şeklinde alınan gider karşılıklarının da kazanca ilave edileceği hüküm altına alınmıştır. Bu ifadeden hareketle, serbest meslek kapsamında dışarıdan fayda sağlayan kişi adına yaptırılan sağlık sigortası, bu kişiye sağlanan bir ayın olarak değerlendirilip kişinin şirketten sağladığı kazançların toplamına dahil edilmesi en uygun çözüm olacaktır.


3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Gider Pusulaları

Gider Pusulaları

İngiltere'de Mukim Bir Şirketin Türkiye'de Eğitim Vermesi

Birleşik Krallık ile Türkiye arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 14’üncü maddesinde Serbest Meslek Faaliyetleri tanımlanmıştır. Buna göre; Bir Akit Devlet teşebbüsünün serbest

bottom of page