top of page
  • Tahir Tuğser Tırpan

Serbest Meslek Erbabı Adına Yaptırılan Özel Sağlık Sigortası'nın Vergilendirilmesi


Soru:

Bir kuruma aylık fatura düzenlemek sureti ile danışmanlık yapan bir kişiye ek olarak yaptırılan sağlık sigortasına ait primler promosyon gideri kapsamında mı yoksa kanunen kabul edilmeyen gider olarak mı dikkate alınmalıdır?

Cevap:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 67. maddesinde serbest meslek kazancının bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan tutar olacağı belirtilmiştir.

Yine aynı maddede, müşteri veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayın şeklinde alınan gider karşılıklarının da kazanca ilave edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu ifadeden hareketle, danışmanlık yapan kişiye ek olarak yaptırılmış olunan sağlık sigortası, bu kişiye sağlanan bir ayın olarak değerlendirilip kişinin kurumdan sağladığı kazançların toplamına dahil edilmesi en uygun çözüm olacaktır.


78 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page