• Tahir Tuğser Tırpan

Serbest Meslek Erbabı Adına Yaptırılan Özel Sağlık Sigortası'nın Vergilendirilmesi


Soru:

Bir kuruma aylık fatura düzenlemek sureti ile danışmanlık yapan bir kişiye ek olarak yaptırılan sağlık sigortasına ait primler promosyon gideri kapsamında mı yoksa kanunen kabul edilmeyen gider olarak mı dikkate alınmalıdır?

Cevap:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 67. maddesinde serbest meslek kazancının bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan tutar olacağı belirtilmiştir.

Yine aynı maddede, müşteri veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayın şeklinde alınan gider karşılıklarının da kazanca ilave edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu ifadeden hareketle, danışmanlık yapan kişiye ek olarak yaptırılmış olunan sağlık sigortası, bu kişiye sağlanan bir ayın olarak değerlendirilip kişinin kurumdan sağladığı kazançların toplamına dahil edilmesi en uygun çözüm olacaktır.


47 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yıllara Yaygın İşlerin Önceden Bilinmemesi

Soru: Önceki yılda, yıllara yaygın olduğu bilinmeyen hakediş için düzenlenen faturada stopaj olmaması uygun mudur? Cevap: Bilindiği üzere birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işler