• Tahir Tuğser Tırpan

İhbar Tazminatının Brüt ya da Net Olması


Soru:

İşten ayrılan bir çalışandan alınacak olan ihbar tazminatı brüt mü yoksa net mi olmalıdır?

Cevap:

İş Kanununda gösterilen esaslara uymadan işi terk eden işçi ya da aynı şekilde işçinin işine son veren işveren, kanunda gösterilen bildirim sürelerine ilişkin ücret tutarını İş Kanunu’nun 13 üncü maddesi gereği tazminat olarak ödemek zorundadır.

İhbar tazminatı, brüt ücret üzerinden hesaplanacak olup ödemeyi alacak olan tarafın işveren olması durumu değiştirmeyecektir. Bu konuda, Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesinin 1998/14272 ve 1999/16223 esas numaralı kararları bulunmaktadır.


20 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yıllara Yaygın İşlerin Önceden Bilinmemesi

Soru: Önceki yılda, yıllara yaygın olduğu bilinmeyen hakediş için düzenlenen faturada stopaj olmaması uygun mudur? Cevap: Bilindiği üzere birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işler