top of page
  • Tahir Tuğser Tırpan

Birim Fiyat Haricinde Adet Belirtilmemiş Sözleşmelerde Damga Vergisi


Soru:

Şirkete personel tedarik edecek bir firma ile kişi başı 1.500 TL ödeneceği hüküm altına alınan bir sözleşme yapılıyor. Kaç kişi alınacağı veya alınıp alınmayacağının belli olmadığı durumda sözleşme için damga vergisi matrahı ne olmalıdır?

Cevap:

Damga Vergisi Kanunu'nda belli paranın terimi, kâğıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların edeceği parayı ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanımdan hareketle, belli paranın tayini, vergiye tabi düzenlenen belgelerde açıkça gösterilen işlem bedeli üzerinden veya bu bedel doğrudan belirtilmemişse ilgili belgelerde gösterilen rakamların oluşturacağı veya bu rakamlardan yapılacak basit matematiksel hesaplamalara göre bulunması halinde sözleşmenin nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Önemli olan, belli paranın ve hesaplanabileceği gerekli rakam veya bilgilerin açıkça sözleşmelerinde belirtilmesidir. İmzalanacak olan sözleşmede tutar olarak sadece 1.500 TL bulunduğu ve herhangi bir kişi sayısı olmadığı belirtildiğinden damga vergisi matrahı da sözleşmedeki tek tutar olan 1.500 TL üzerinden hesaplanması gerekecektir.


936 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Sipariş Formlarının Damga Vergisi

2344 sayılı Kanunla (2) sayılı tablonun IV - Ticarî ve medenî işlerle ilgili kâğıtlar bölümünün 9. bendindeki "Akdi mutazammın siparişi kabul mektupları ile mukavele yerine kaim mektuplar"la ilgili is

Comments


bottom of page